2. Keadaanhu i Rumah Sakit Nini Niobahku

Hasil Pemeriksaan Foto, Scanning …

Songon na husobut i atas in, lang sadar be ahu na iangkat in hu dokter sonai hu Rumah Sakit. Mamungkah hunjai aha pe lang be hubotoh. Halani ai na ipatugah ni sidea dob sadar anjaha sehat use ahu, ai ma na hupatugah ijon.

Nini sidea dob das i Rumah Sakit Horas Insani, mintor ipareksa, ifoto, scanning, pnl, ma ahu. Anjaha basil pemeriksaan in, nini legan ni herpes, dong penyusutan otak. Dob ai iboan ma ahu hu Kamar 304, ijai ma ahu irawat. Tapi anggo ahu lang hubotoh in.

Bani ari Kamis pukul 15.30, ijai pe gan ahu sadar tongkin. Anjaha nini anakku, na husungkun parlobei gan, aima domma jam piga? lbalosi sidea ma gan, pukul 15.30.
Malas tumang ma gan uhur ni sidea, anjaha mintor ibobahon ma martonggo hanami. Halani panorang ai salpu ma homa gan jam puasangku, isungkun sidea ma ahu ise mambobahon tonggo laho mangan. Hutuduh ma gan ase sidea homa. Dob ibobahon tonggo, ibere sidea ma au mangan. Salpu mangan ibere pepaya. Parpudi ibere tambarhu. Hansa anggo dilahku gan domma agak tartarik hubagas. Ai do ase age na mangan ai domma mahol ahu bereon ampa mambondut, nini sidea. Tapi ganupan on lang hubotoh.

Dob salpu mangan anjaha hubondut gan tambar ai, ibagas na lang hubotoh mandoding ma gan ahu ibagas bahasa Jerman laguni,
Halani ibagas bahasa Jerman do in hudodingkon, dob salpu sada ayat, halani malas ni uhur ni inangnami, parumaen, anakku ampa borungku gabe ihatahon ma “lang iarusi hanami ai bapa, bahasa Simalungun bahen ham”, nini sidea. Ibagas na lang hubotoh, hudodingkon ma gan ayat sada ni in, nini sidea. Hansa lang be das anggo hatangku.Halani dilahku na dob tartarik ai hubagas. Dob salpu ayat sadani, modom ma ahu use aha pe lang be hubotoh. Lambin mabiar anjaha pusok ma gan uhur ni sidea.

Domu hubani keadaaakin humbani ari Rabu pe domma ipatugah sidea hubani ganup niombahku. Anjaha mangidah keadaankin, lambin idesak ma haganupan ase sapodas mungkin roh anggo na boi do.

Roh hu Rumah Pdt. Dr. Sutan Hutagalung

Bani an Rabu, 1 September ai, botari-botari roh do gan hu rumah Pdt. Dr. Sutan Hutagalung, (mantan Sekjen GKPI), pakon keluarga, halani dong gan feeling bani boritan ahu. Memang gati do hanami pajumpah ampa marbuali, Tapi halani i Jakarta ahu bueian bulan Juli – Agustus gabe lape pajumpah. Aima gatni mambahen roh ia, janah dong gan gorak bani naboritan ahu. Dob das i rumah, pitah anak sikolah na tondok mando jumpah sidea. Anjaha tarsonggot sidea manangar naboritan ai ahu. Isuruh ma ase ipaima anakku si Ambrosius ase ialopni lobei buah, janah itaruhkon hu Rumah Sakit. Pasal on pe ipatugah sidea do gan sanggah na sadar ai ahu tongkin, janah hupangan do gan otik buah siluah na iboanni ai. Hansa lang hubotoh haganupan in. Anjaha marhitei Buku on ma homa hupadas tarima kasihku na banggal tumang tu Bapa i.

3. Ipindahkon hu Ruang ICU >>