2. Borhat hu Jerman

Halani na dob salosei janah terbit Bibel Bahasa Simalugun, idilo Kuria na i Jerman ma ase roh ahu hu Jerman. Age pe lang tarbahen bani panorang pardilo ni sidea ai, tapi saud ma borhat ahu tahun 1978. Malas tumang uhurhu pasal on, anjaha tarpuji ma Tuhanta simada bangsa ampa Kuria in. Halani huahab lang adong dalanni sidea ase maningon hujai ahu halani na dob salosei Bibel in huterjemahkon. Humbani bangsa atap tutur pe lang. Anjaha Bibel in pe lang untuk sidea. Untuk Kuria na i Simalungun do. Tapi pitah halani goran ni Jesus do hansa, mambahen sonai pardingat ampa pambahenan ni sidea bangku. Malas uhur ni sidea halani na dob salosei huterjemahkon Bibel marbahasa Simalungun. Ai hansa alasan ni sidea.
Adong do tolu bulan ahu ijai. Iboan sidea do ahu mangunjungi Kuria-kuria Ianjar marambilan ampa patugahkon sonaha pangalamanku ibagas na menterjemahkon Bibel in ronsi tahun 1972. Longang tumang do uhurni sidea. Lanjar iboan sidea do ahu mangunjungi kota-kota i Jerman das hu Bolanda ampa negara-negara na dohor hunjai. Anjaha ipangindo sidea do ase hundokah ahu i Jerrnan sambil istirahat. Tapai halani cutingku domma bois, gabe pitah 3 bulan ma ahu ijai.

Halani bani panorang ai sanggah ipungkah ma mambangun GKPS Desa Bane, ipatumpu hanami ma pangurupion. Tumpu ma haganup untuk mamboli batu bata ni gareja on. Janah dob piga-piga bulan i Jerman, mulak ma ahu via Jakarta. Mulak hun pardaIanan in, itempatkon ma ahu gabe Pandita Evangelis Umum GKPS.

3. Pandita Evanggelis Umum : Hu Daerah Riau ampa Sumatera Selatan >>