Agustus 1955 Pindah Hun Merek Raya, Sikolah hu Jerman

Bani bonani tahun 1955, roh do surat ni Wakil Ephorus HKBPS Pdt J. Wismar Saragih pakon Sekretaris Jenderal Pdt A. Wilmar Saraagih hun Kantor Pusat Pernatangsiantar mangindohon ase huparsiapkon diringku gabe Pandita Panalin (Penterjemah) Bibel Simalungun. Untuk horja in maningon palobei mandihuti pendidikan do hu Jerman piga-piga dokah. Halani ai isuruh ma ahu marlajar bahasa Jerman.

Malas tumang uhurhu manjalo rencana in. Halani domma hubotoh bahasa Bolanda ampa Inggris, janah i Saribudolok tahun 1948 pe domma hupungkah mamparlajari bahasa Jerman, gabe lang borat tumang be siparsiapkononku. Halani ai sambil mangkorjahon horja sebagai Pandita Resort, hubagi ma panorangku mamparlajari/pamas-maskon bahasa in. Anjaha paima borhat in ahu, boi ma ahu marbahasa Jerman.

jpp_willem ruys_3ok_pub

Kapal “MS Willem Ruys” milik Rotterdam Lloyd, na melayari Rotterdam, Southampton, Port Said, Belawan-Deli, Singapore, Djakarta, pp, humbani tahun 1947-64. Halani banggal ni kapal ai, i tongah laut do berlabuh anjaha penompang hun Belawan ijemput kapal etek-etek.

Bonani bulan Agustus 1955, roh ma kepastian keberangkatanku. Halani ai na pindahi ma lobei rumah iananni keluarga i Siantar. Panorang ai lape buei keluarga Simalungun i Siantar. Gereja Simalungun pe pitah na i Jl. Mangga ope (JI. Sudirman sonari). Hansa i Jl. Nias domma ijai marrumah buei keluarga, sonai homa naposo na sikolah i Pemastang Siantar. Ai ma ase hujai ma napindahi. Halani mintor dapot do, hujai ma lobei hanami pindah.
Piga-piga ari dob pindah, itaruhkon sidea ma ahu hu Belawan rup pakon Kuria Merek Raya, bueini dua motor (mobil). Hunjai borhat ma aun torus hu Jerman markapal laut, MS Willem Ruys. Anjaha sidea mulak ma hu Merek Raya dob itaruhkon inangnami pakon keluarga hu Jl. Nias.

Malas tumang do uhurhu mangidah Kuria Merek Raya. Lanjar sidea do homa mangalo-alo au rup pakon keluarga hun Pamatangsiantar sanggah mulak ahu bani bulan September 1956. Hubotoh do lang piga be na manggoluh sidea na dihut in ronsi sonari. Tapi hubani ganup tinading ni sidea pakon hubani Kuria Merek Raya, marhitei buku on ma au padaskon tarima kasih banggal.

>>VIII. 1955-1957: Sikolah hu Jerman, Pandita Resort Siantar, pakon Pandita Evangelis