Halangan Baru: Bapa Lape Tardidi

Lang na ahapkon dohor ma salpu satahun Pendidikan Lerhang i Pematangsiantar. Sadalan bani program, satahun do hansa pendidikan on. Bulan Juh 1938 penammatan ma. Hansa halani Zending do na mandilo ampa mangutus ahu, maningon lanjutkonon ope satahun nari hu Sipoholon. Ai ma pendidikan Guru sekaligus Guru i Kuria.

Malas tumang do uhurhu pasal in. Halani legan ni mamparlajari hata ni Naibata, dihut homa ijai iajari pasal ruhut ruhut ni horja i Kuria.
Hansa muncul masalah na legan. Domu hubani persyaratan, orangtua pe maningon na dob tardidi do ase boi mengikuti Pendidikan i Sipoholon. Sementara bapa ampa inang lape tardidi panorang ai.

Halani ai mulak ma ahu hu Mariah Purbasaribu. Hupatorang ma bani bapa ampa inang pasal holong ni Jesus anjaha hupangindohon ma ase sirsir sidea manjalo Jesus anjaha tardidi. lbalosi sidea do pangindoankai. Anjaha tardidi ma sidea i HKBP Mariah Purbasaribu. Tambah ma malas ni uhurhu. Halani dihut ma bapa pakon inang arnpa ganup saninangku manjalo Jesus anjaha tardidi.

Marhitei na dob saud tardidi bapa ampa inang, lang dong be sangkat ni melanjut ahu hu Sipoholon. Halani ai bani bulan Juli 1938, dob penammatan hun Lerhang Pematangsiantar, borhat ma hanami hu Sipoholon.
Legan ni parlajaran haguruon i Sikolah, iajari do homa pasal disiplin, pandodingon/koor, pnl. Tapi na tang pamalas uhurhu aima manjalo parlajaran pasal hata ni Naibata ampa ruhut ruhut ni horja i KuriaiNi.

Bulan Juli 1939 jumpah ma panorang penammatan. lumumbon ma hasil ujian. Anjaha itabalhon ma hanami bani Kebaktian Minggu i Sipoholon. Lanjar bani panorang ai ma ipatugah penempatannami gabe guru i Sikolah lanjar Guru i Kuria. Itempatkon ma ahu i Sikolah Zending Pamatang Raya. Dob salpu acara penabalan, patarni mulak ma lobei ahu hu Mariah Purbasaribu manjumpahkon inang pakon bapa.

>>Dalan ni Tuhan Gok Rusia, Hapentaron Ampa Kuasa