Dalan ni Tuhan Gok Rusia, Hapentaron Ampa Kuasa

Bani haganup pardalanan ni goluhku ronsi saud ahu gabe Guru i parsikolahan ampa i Kuria-Ni, pitah halani hapentaron ni Naibata do hansa na mangiring-iring ampa patontang-tontang haganupan. Lang dong halani ahu, atap orangtuangku, barang halak na legan. Ganupan iatur anjaha ibahen Naibata ibagas na dearhonsi.

Age pe sipata songon na sompat tongkin maruntol, songon na jut, buntu, tapi lang adong jalan buntu bani Naibata laho patorsahon goluhku. Bani na buntu ai pangahapku, ijai domma marhorja Naibata mambuka dalan sidearan humbani na boi hupingkiri ampa ipasirsir jolma bangku. In do ganup na huahapkon ampa hualami ibagas goluhku ronsi na salosei sikolahku anjaha gabe Guru ahu.

Lang homa sibar ijin turnang rencana ni Tuhan hubangku. Pitah parmulaan ope hape ganupan in. Marhorja do torus Tuhan Jesus manogu-nogu ahu langkah demi langkah, manogu-nogu hasoman Simalungun ase, dihut hu surga janah jumpahan goluh na lobih dear age i dunia on.

In ma na hualami lanjar mangajari ampa manopa ahu ase porsaya janah manggoluh bani hata ni Tuhan Jesus na mangkatahon: “Parlobei ma pindahi hanima Harajaon ni Naibata, ampa hapintoranNi, dob ai tambahkononni do ganupan na porlu bennima” (Mateus 6:33). Anjaha ibagas haganupan in: “Hamuliaon-Mu do na huhasiholi, ale Jahowa“.

On ma homa gabe onjolanku mamungkah ampa mandalankon horja Guru na dob iondoskon hubangku sonai ibagas ganup goluhku.

V. Tahun 1939-1950: Dasa Warsa Na Gok Pergumulan ampa Pasu-Pasu