Bab IV. Guru Magang i Haranggaol, Tuhan Mambuka Dalan Na Baru

"Rumah Bermain" di Haranggaol, 1903 (Harang Gaul Play House) Foto oleh Charles Kleingrote, Fotographer Jerman yang bekerja di Singapora 1889 dan di Indonesia 1889-1925. Kemungkinan hari itu ada keramaian (lomba perahu?), karena banyak orang.(https://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

On ma sada pemandangan i Haranggaol”Rumah Bermain” di Haranggaol tahun 1903 na ifoto ni  Charles Kleingrote anjaha  ibere judul “Harang Gaul Speelhuis”, (Speelhuis = Play House). Kleingrote aima sahalak fotographer Jerman yang bekerja di Singapora 1889 dan di Indonesia 1889-1925. Kemungkinan panorang ai dong “keramaian” (lomba perahu?), halani buei jolma. (https://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

Gabe Parjuma Juma i Purbasaribu?

Panorang ai anggo tammat ma hun HIS boi ma marhoja atap gabe pegawai, kecuali anggo malanjut hu MULO i Tarutung atap Medan. Sura surangku pe anggo boi melanjut ma. Anjaha pasal ai domma huusulhon bani bapa. Hansa lang isatujui. Lang halani masalah duit na gabe alasanni. Tapi tong ma masalah na salpu, marpardomuan bani haporsayaon ni sidea sisapari ai.

Halani ai laho mamindahi hoja atap gabe pegawai lang pala be husurahon. Pasti do borat uhurni sidea domu bani alasan na dos. Domu. hujin, untuk sementara huputuskon ma marjuma juma lobei i Purbasaribu. Anjaha dari pada lang nabotoh huja sompat do hulahoi piga piga ari, age pe margumul tumang do ahu pasal ai.

Tuhan Mandilo Gabe Guru

Gok hapentaron do ganup dalan ni Jahowa. Lang taririk-irik langkahlangkah-Ni bani halak na siholan ampa mangkabiari-Si. On ma na huahapkon ampa hualami panorang ai.
Mamungkah tahun 1932 adong perobahan kebijakan ni Pamarentah Bolanda pasal Pendidikan i piga-piga ianan i Simalungun. Sikolah Zending (Volkschool Kalas I- III) i Pamatang Raya, Saribu Dolok pakon Haranggaol, itingkatkon gabe mar-kalas IV- VI. On ma na isobut Sikolah Rakyat.

Sanggah tammat ahu hun HIS, Gr. Samuel Purba guru i Haranggaol malanjutkon sikolah hu Sipoholon. Gabe hurang ma Guru ijai. lbagas na so huagak, roh ma Gr. M. Simbolon ampa Gr. P. Pasaribu mangindohon ase mangajari Kalas IV ahu i Haranggaol. Malas tumang uhurhu bani pangindoan in, age pe statusku guru magang do. Songon na das ma sura surangku huahap. Halani boi ahu mangajari ampa mamboan hasomanku dihut hu Surga.

Halani ai hutadingkon majuma, anjanah borhat ma ahu hu Haranggaol. Anjaha saud ma ahu mangajari Kalas IV.

Legan ni mangajarhon parlajaran Sikolah, bahasa Bolanda, iajari hanami do homa murid mandoding, mar-koor. Bodari borhat ma hanami marrumah-rumah mangarahkon hasoman ase itandai Jesus. Anjaha bani ari Minggu manohu Kuria. Lang piga dokah, itempatkon ma homa Gr. Rudolf Purba mangajari i Sikolah on. Iboan Guru on do hasomanni Firman Purba (Simatua ni St. Agustin Purba). Gabe tambah ma hasomannan nami marrumah-rumah rumah hu Purba Saribu, Siboro, Haranggaol, pnl. Sonai pakon manohu Kuria kuria bani ari Minggu.

. >>Idilo Sikolah Lerhang hu Pamatangsiantar ampa Sipoholon