Masak Sandiri, Masuk Internate

Dob das i Pamatangsiantar, iurus bapa ma ganup haporluan ni sikolahku. Halani domma adong surat pengantar humbani Guru Zending i Haranggaol, lang pala mahol be.

Dob salpu haganup, itaruhkon ma ahu hu Kampung Karo, hu rumah ni mangkela Gine Tarigan/namboru Kasmainim Haloho hun Purba Saribu. Ijon ma, ahu iondoskon lobei kost/masak sandiri. Dob ai pe ase mulak ia.

Dob sabulan kost anjaha masak sandiri, halani dong kesempatan masuk hu Internate (Asrama), ipindahkon bapa ma ahu hujai. Hudingat mahal tumang do biaya i asrama. Untuk tahun pertama, 8 gulden tiap bulan. Ijai ma biaya pembangunan. Tahun paduahon pe moru. Tapi lang pala haboratan ia halani gok do duitni. Panandaionni bani Jesus do na miskin tumang.

Sonang ma tongon i Asrama on. Lang be mardahan. Pitah sikolah ampa marlajar mando horja. Halani ai lang dong panorangku na luang hubahen, legan ni marlajar bahasa Bolanda. Dob ai mandihuti kebaktian ampa parguru doding na iadongkon i Gereja HKBP Bregenstroth. Aima Gereja HKBP na i JI.Gereja sonari.

Malas tumang uhurhu, halani boi do huihuti anjaha podas huarusi bahasa in. Sonai gurukku ampa Pandita Bregenstroth malas uhumi mangidah hamajuon ni parlajaranku.

Tahun 1931 tammat ma ahu hun Shachelscool. Marbahasa Bolanda pe boi ma huihut ihut. Anjaha domu bani aturan, boi ma, ahu malanjutkon sikolahku.

>>Jesus Patontang-tontang Sidalananku