Pandita Resort i Siantar ampa Evanggelis Umum

Kapal dalanhu Jerman anjaha mulak, Kapal “MS Willem Ruys” milik Rotterdam Lloyd (Koninklijke Rotterdamsche Lloyd), na melayari Rotterdam, Southampton, Port Said, Belawan-Deli, Singapore, Djakarta, pp, humbani tahun 1947-64. Halani banggal ni kapal ai, i tongah laut do brlabuh anjaha penompang hun Belawan ijemput kapal etek-etek.

Kapal dalanhu hu Jerman anjaha mulak hu Indonesia, Kapal “MS Willem Ruys” milik Rotterdam Lloyd (Koninklijke Rotterdamsche Lloyd), na melayari Rotterdam, Southampton, Port Said, Belawan-Deli, Singapore, Djakarta, pp, humbani tahun 1947-64. Halani banggal ni kapal ai, i tongah laut i Selat Malaka do berlabuh anjaha panumpang hun Sumatra Utara/Belawan ijemput kapal na hun etek.

Ujungni bulan September 1956 borhat ma hanami hun Jerman anjaha bulan Oktober das ma i Belawan. Adong pertambahan ni panorang idalan, domu do ai halani pergolakan i Timur Tengah, lang boi hanami mulak kewat Terusan Suez. Tapi gabe manginggoti Afrika Selatan, manlopusi Tanjung Harapan ma. Halani pertambahan ni panorang in, sompat do gobir keluarga i Indonesia.

Peristiwa ai igoran Krisis Zues, atap Perang Suez, na mamungkah humbani 26 Juli 1956 das bani 7 November 1956, marbona humbani nasionalisasi Terusan Suez oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, na marsidompakan pakon aksi militer Inggris, Perancis pakon Israel akibat ni krisis ai. Halani krisis ai itutup ma Terusan Suez anjaha ganupan kapal na hun Eropah hu Asia maningon mangingoti dalan na lobih daoh hun Afrika Selatan melalui Tanjung Pengharapan.

Songon na dob isobut i atas, ialo-alo Kuria Merek Raya ma ahu hu Belawan riap pakon Keluarga. Sanggah i Jerman ahu, bani tanggal 14 April 1956 ilayaklayakkon Tuhan do bennami use anak papituhon. Malas tumang uhur ni sidea mangalo-alo ahu. Lang dokah dob mulak ahu, tardidi ma niombah in. Janah domu bani pardalananku ibahen hanami ma goranni Germansius.

Dob piga-piga ari istirahat i rumah, malapur ma ahu hu Kantor Pusat HKBPS. Malas uhur ni Wakil Ephorus Pdt J Wismar Saragih ampa Sekretaris Jenderal Pdt A Wilmar Saragih halani na dob mulak ahu. Anjaha halani Pdt. Lesman Purba laho borhat hu Jerman, sambil paimahon ganup persiapan untuk penterjemahan Bibel, itugaskon ma ahu lobei gabe Pandita Resort i Siantar-1.

Bani tahun 1957, iangkat ma use ahu gabe Pandita Evangelis Umum. Ai ma laho mambahen pangarahon/evangelisasi hu daerah zending i Simalungun na buei tumang ope lape manangar Ambilan na Madear panorang ai. ladongkon hanami ma evangelisasi khususni hu daerah Serdang Hulu, aima hu Huta Rih, Pamah, Kuala Bali, pnl. Lanjar ijai na padas ma homa barita pasal pargoluhon ni Kuria i Dipar, sonai pakon rencana ni HKBPS laho mambahen Bibel bahasa Simalungun. Marborngin i huta na itohu in ma hanami. Patarni ibahen ma use pertemuan. Malas tumang do uhumi sidea manjalo hata ni Naibata. Janah lambin tambah ma na ra tardidi hun tongah-tongah ni halak Simalungun khusus ni na i daerah Serdang, na sadokah ni on buei ope lape manjalo Arnbilan Na Madear in.

Bani tanggal 9 September 1957, ilayak-layakkon Naibata do use hubennani sada anak. Tardidi ma ia, anjaha ibahen hanami ma goranni Ambrosius.

Anjaha bani bulan Desember 1957 in pindah ma hanami hun Jl. Nias hu daerah Jl. Bali  (topatni Jl Bintang Maratur sonari), hu rumah na ibangun hanami dob mulak hun Jerman sebagai persiapan iananku mangkorjahon penterjemahan ni Bibel bahasa Simalungun.

>> IX. 1958-67 Manterjemahkon Bibel (PL) hu Bahasa Simalungun