Panorang Hadakdanakon ni Jadima Purba

Humbani na ijia mariah do huta Purba Saribu. Ai do homa ase isobut Mariah Purba Saribu. Halani lang piga ope na mangkaporluhon marsikolah, gabe buei do tong hasomanku marguro-guro i alaman ni rumahnami i jabu Tinggir sonai i alaman huta.

Dob hunbanggal ahu, rup ma hanami pakon adek-adekku mangurupi inang ha juma. Aima hu juma Polton, hu juma Paya, hu juma Parik, hu Tambornasi, hu Tapak, ronsi hu juma Harangan Nabolag. Legan ni uttei holing i juma Pohon, alpokad i Tapak, ampa bawang, rnaromei do horna Inang ijuma Paya.

Botari-botari, marguro-gumoma pakon hasoman i horbanganni huta. Aima ilambung ni kuburanni ompung Tuan Manorsa Purba. Domma girah dong kuburan ni ompung on, anjaha jenges tumang siminni. Isuratkon ijai matei tahun 1742. Sipata i simin ai ma hanami marguro-goru, hundul-hundul sambil mangidah-idah hu dolog ampa dong motor na roh.

Ari Senen, panorang Tiga Langgiung, sonai pakon holang ni horja ijuma. laho ma hanami hu Haranggaol mangurupi bapa marnasak roti. Age paima adong motorni gati do ipadihut ahu ronsi hu Saribu Dolok margareta lombu rnanaruhkon roti. Anjaha dob dong motorni, ongga do iboan ahu ronsi hu Siantar mangkasomanisi.

>>Hu Surga Atap hu Neraka