Bab XIV. Panutup

1.Marhitei na ibere Tuhan ahu use manggoluh, dob na lang hubotoh ija ahu 6 ari, ronsi na dob pasrah haganup anjaha ilengkapi sidea sagala na porlu hubani panguburanku, hape mulak manggoluh do use ahu ibahen Naibata.
Lang hubotoh atap aha ase husuratkon do haganup horja ni Tuhan na banggal in ibagas ganup goluhku, horjangku ampa keluargangku. Ai ma ase huparpala-palai mandingati ganupan on janah husuruh niombahku laho manusun, aima songon na adong bani Buku on.
2. Lang dong tujuanku age otik laho pabanggal diri age marhitei buku on. Tapi andohar ganup ginomparhu ronsi na mambasa buku on mambotoh bahasa sintong-sintong Naibata na manggoluh do Jahowa. Na tongtong do la marhorja itongah-tongah ni dunia on, itongah-tongah ni goluhta, patorsa-torsa ganupan hinaholongan-Ni. Naibata na setia, na gok holong ampa nagok kuasa paluahkon, mamagari goluhta ronsi na pagoluhkon jolma in age sonari sonai hunjon hujanan, ronsi sadokah ni dokahni.
3. Haganupan on domma huaIami bani goluhku mamungkah humbani na siko[ah tahun 1926 ronsi panorang on. Naibata bapa, pakon tuhan Jesus Kristus ampa Tonduy na Pansing do hansa sisombahon, Ia hansa na setia, janah na markuasa mangatasi haganup hamaloon ampa kuasa na ijahanin pe ai.
4.Tarpuji ma Naibata Bapa, pakon Tuhan Jesus Kristus ampa Tondui Napansng age marhitei Buku on. Anjaha pitah nagori atas mando sihol ni unurhu, ase rup ahu pakonsi sadokan ni dokahni, halani “Hamuliaonmu do na huhasiholi, ale Jahowa, Amen.”
Anjaha atap adong na salah hanami bani goran ni hasoman sonai tanggal-tanggal na tarsobut ahu bani Buku on, parlobei ma ahu minta maaf, halani pardinngatku na dob tarbatas.

Pematangsiantar, Oktober 2004
Pdt Dj. Petrus Purba